28 Résultats pour

Söz

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0183)1 Maliye Bakanlığı (gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan
Özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait vakıf oldukları bilgileri, e-Arşiv Uygulaması kapsamındaki elektronik belgelerin ve raporların oluşturulması, imzalanması, gönderilmesi, alınması amacı dışında kullanamaz ve2 I- Kapsam Ve Dayanak A- Amme Alacaklari 1-
Ayrıca, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince, 2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken 2015 yılına iliĢkin gelir vergisinin ikinci taksiti bu Kanun kapsamında değildir.3 T.c. GÜmrÜk Ve Tİcaret BakanliĞi Gümrükler Genel Müdürlüğü
Hizmetin Tanımı Konteyner Büyüklüğü Tutar 1- Konteyner tam tespit ve muayene işlemleri (Konteynerin muayene sahasına getirilmesi, X-ray taramasına sevki ve4 : 30/03/2016 SİrkÜler No : 2016/41 E.fatura DÜzenleme ...
E.FATURA FORUMUNDAN: 0013803 SORU: Size bir sorum olacak, bilindiği gibi e-fatura'da fatura düzenleme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.5 Soru 1: Söz Konusu Uygulama Hangi Tür ödeme Ve Aylıklarda ...
SORU 1: Söz konusu uygulama hangi tür ödeme ve aylıklarda kolaylık sağlamaktadır? CEVAP: • Hak sahibinin hesabında 1 (bir) yıl süre ile hareket görmediğinde Kuruma iade edilen6 2017-Ösys Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu
2017 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasındadır.7 6021 Toplanti Ve GÖsterİ YÜrÜyÜùlerİ Kanunu
6023 Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur.8 Genel Muhasebe 1 - Alaettinimamoglu.com
5 esere “Risâle-i Felekkiye” adının verildiği açıklanmakta, son sayfada ise “Kitab-us Siyagat”ın tamamlandığı belirtilmektedir.9 680-ÇaliŞmayan Kisim Gİder Ve Zararlari Hesabina ...
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ...10 T.c. Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi
Z T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,

Pas de Suggestions Relatives pour: Söz
Recherches Associées :
Pages : 1